Jag är född 1960 i Helsingborg. Efter min utbildning på keramisk linje öppnade jag 1986 egen verkstad utanför Förslöv på Bjärehalvön vid foten av Hallandsåsen. Här, i detta fantastiskt vackra landskap, verkar och bor jag fortfarande.

Jag arbetar dels med unikt stengods i både drejade och skulpterade former och dels med skulpterat tegel och kakel för inredning och utsmyckning av byggnader.

Glasyrerna som jag använder tillverkar jag själv. Det har krävts många års experimenterande för att nå bra resultat och experimenten pågår ständigt för att utveckla gamla och nya glasyrer.

Dekorerna jag arbetar med är främst engobe och inlagd dekor.

Mina alster bränner jag i reducerande atmosfär till 1300 grader. Atmosfären påverkar glasyrens färger och djup på ett positivt sätt och den manuella bränningen gör hela arbetsprocessen väldigt spännande.